Hongrois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Хорошо известно, что...
Közismert tény, miszerint...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
О... было уже многое написано и сказано...
Rengeteg anyag szól arról...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Сегодня принято считать, что...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Вспомним о таких фактах, как...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Постоянной темой... является...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduction des thèmes principaux
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pour mettre en valeur votre étude
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Это исследование посвящено изучению причин...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Нашей целью является...
A célunk, hogy...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

...обычно определяют как...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Utilisé pour définir un certain mot
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Utilisé pour définir un certain mot
Необходимо четко разъяснить определение...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Utilisé pour définir un certain mot
Термин... относится к...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Utilisé pour définir un certain mot
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Согласно..., ... может быть определено как...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... обычно понимают как ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Важно подчеркнуть...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Мы сфокусировались на...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Une manière simple de définir un certain mot
Наконец, дадим определение слова...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Мы имеем в виду, что...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Предлагаются различные толкования
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
Найдена важная взаимосвязь между... и...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude