Arabe | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
هدفنا هو أنْ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
تعني... بحكم التعريف...
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
يشير مصطلح... إلى...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
من المهم التأكيد على...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude