Hindi | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
... यह बात जाना-माना है.
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
हमारा लक्ष्य है कि...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
... की परिभाषा है...
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
... का अर्थ है...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
हमारा मूल विषय है...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
हमारा मतलब है कि...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude