Hindi | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Je obecně známým faktem, že...
... यह बात जाना-माना है.
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Panuje obecná shoda nad tím, že...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Na základě analýzy jsme identifikovali...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Přetrvávající otázka v...je...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Introduction des thèmes principaux
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
Pour mettre en valeur votre étude
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tento výzkum zkoumá příčiny...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autoři nejnovějších studií navrhují...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Našim cílem je...
हमारा लक्ष्य है कि...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Podle definice...znamená...
... की परिभाषा है...
Utilisé pour définir un certain mot
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Utilisé pour définir un certain mot
Je důležité si ujasnit definici...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Utilisé pour définir un certain mot
Termín...odkazuje na...
... का अर्थ है...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Podle... je definován/a jako...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...se obecně rozumí...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Je důležité zdůraznit...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Zaměřujeme se na...
हमारा मूल विषय है...
Une manière simple de définir un certain mot
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
To, co máme na mysli, je...
हमारा मतलब है कि...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Bylo navrhnuto několik definic.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Tato vysvětlení vychází z...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude