Roumain | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Trecând din nou în revistă factorii...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
... konusundaki kalıcı bir tema ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduction des thèmes principaux
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pour mettre en valeur votre étude
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Această lucrare explorează cauzele...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Amacımız ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Prin definiție, ... înseamnă...
Utilisé pour définir un certain mot
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Utilisé pour définir un certain mot
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Utilisé pour définir un certain mot
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termenul...se referă la...
Utilisé pour définir un certain mot
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...este înțeles ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Este important să accentuăm...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Une manière simple de définir un certain mot
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Demek istediğimiz şu ki ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude