Tchèque | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Je obecně známým faktem, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduction des thèmes principaux
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pour mettre en valeur votre étude
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Mục đích nghiên cứu là...
Našim cílem je...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

... được định nghĩa là...
Podle definice...znamená...
Utilisé pour définir un certain mot
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Utilisé pour définir un certain mot
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Je důležité si ujasnit definici...
Utilisé pour définir un certain mot
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termín...odkazuje na...
Utilisé pour définir un certain mot
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Theo..., ... được định nghĩa là...
Podle... je definován/a jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... thường được hiểu là...
...se obecně rozumí...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Je důležité zdůraznit...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Zaměřujeme se na...
Une manière simple de définir un certain mot
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ý của người viết là...
To, co máme na mysli, je...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Bylo navrhnuto několik definic.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Tato vysvětlení vychází z...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude