Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
كما يبدو جليًّا من...، ...
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
تكشف الأرقامُ أنّ...
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
كما هو متقّع، ...
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

تبيّن الإحصائيات أنّ...
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
وفقاً للإحصائيّات...
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
من الناحية الإحصائيّة
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats