Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
كما يبدو جليًّا من...، ...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
تكشف الأرقامُ أنّ...
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
كما هو متقّع، ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
وفقاً للإحصائيّات...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
من الناحية الإحصائيّة
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats