Tchèque | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

يبدو جليًّا من.... أنّ...
To může být vidět z..., že...
Utilisé pour décrire des données brutes
كما يبدو جليًّا من...، ...
Jak je možno vidět z..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Zdá se, že údaje naznačují...
Utilisé pour décrire des données brutes
تكشف الأرقامُ أنّ...
Čísla ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Z údajů je zřejmé, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
كما هو متقّع، ...
Jak se dalo předpokládat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Dané statistiky ukazují, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
وفقاً للإحصائيّات...
Podle daných statistických údajů...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
من الناحية الإحصائيّة
Statisticky řečeno...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats