Vietnamien | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
كما يبدو جليًّا من...، ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour décrire des données brutes
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Các dữ liệu cho thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
تكشف الأرقامُ أنّ...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Utilisé pour décrire des données brutes
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Đáng chú ý là...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... tỉ lệ thuận với...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
كما هو متقّع، ...
Như dự đoán,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Số liệu chỉ ra rằng...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
وفقاً للإحصائيّات...
Theo như số liệu cho thấy,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
من الناحية الإحصائيّة
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats