Finnois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

从...可以看出...
... on nähtävissä, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
从...可以看出...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
这些数据可以表明...
Aineisto viittaa siihen, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
数据表明...
Luvut osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
从这些数据可以看出...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
几个值得注意的结果是...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
目前研究结果表明...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...的数字上升/下降/保持不变。
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
与...有关的数据...上升/下降了
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...和...呈正相关
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
正如所预测的,...
Kuten ennustettu, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
此发现进一步确认X的主张,即...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
与X的发现一致,...和...呈正相关
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

统计数据显示...
Tilastot näyttävät, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
根据数据统计,...
Tilastojen mukaan...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
通过数据统计,可以看出...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
据数据统计,...
Tilastollisesti puhuen...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
据统计数据,我们可以推测...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats