Allemand | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Wie ... zeigt, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
Die Zahlen legen offen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
... korreliert positiv mit... .
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
Wie prognostiziert, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
Rein statistisch gesehen,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats