Chinois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
这些数据可以表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
数据表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
从这些数据可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
几个值得注意的结果是...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
目前研究结果表明...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...的数字上升/下降/保持不变。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
与...有关的数据...上升/下降了
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
...和...呈正相关
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
正如所预测的,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
此发现进一步确认X的主张,即...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
统计数据显示...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
根据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
通过数据统计,可以看出...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
据统计数据,我们可以推测...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats