Espagnol | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
A partir de... se puede observar que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como se puede ver en...
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Los datos parecen sugerir que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
La figuras revelan que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Con base en las figuras se puede notar que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Varios resultados relevantes fueron...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
... fue asociado positivamente con...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
Como se predijo...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
Las estadísticas muestran que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
Según las estadísticas,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
Desde el punto de vista estadístico...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats