Grec | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
Στατιστικά μιλώντας...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats