Japonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats