Russe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
... хорошо сочеталось с ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
Как мы и предполагали...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
Статистика показывает, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
Согласно статистике...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
Статистиически...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats