Hongrois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Amint látható ....
Utilisé pour décrire des données brutes
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Az adatok alapján ...
Utilisé pour décrire des données brutes
La ciferoj malkaŝas, ke...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Az ábrákon látható, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...estis pozitive korelaciita kun...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kiel antaŭdiris,...
Ahogy várható volt ....
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

La statistikoj montras, ke...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Laŭ la statistiko...
A statisztikák szerint ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistike parolante...
Statisztikai szempontból ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats