Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
La ciferoj malkaŝas, ke...
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...estis pozitive korelaciita kun...
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kiel antaŭdiris,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

La statistikoj montras, ke...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Laŭ la statistiko...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistike parolante...
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats