Espéranto | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...estis pozitive korelaciita kun...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
Kiel antaŭdiris,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
La statistikoj montras, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
Laŭ la statistiko...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
Statistike parolante...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats