Grec | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
Στατιστικά μιλώντας...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats