Roumain | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
Din faptul că...reiese...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
După cum putem observa din...,....
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
Datele par să sugereze faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...a fost corelat pozitiv cu...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
După cum am anticipat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
Statisticile demonstrează faptul că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
Conform statisticilor...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
Din punct de vedere statistic...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats