Hongrois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Amint látható ....
Utilisé pour décrire des données brutes
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Az adatok alapján ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Az ábrákon látható, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Ahogy várható volt ....
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A statisztikák szerint ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Στατιστικά μιλώντας...
Statisztikai szempontból ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats