Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... से पता चलता है कि...
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
आकड़ें दिखाते हैं कि...
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
आकड़ों के अनुसार
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
आकड़ों के अनुसार
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats