Vietnamien | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... से पता चलता है कि...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour décrire des données brutes
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Các dữ liệu cho thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Utilisé pour décrire des données brutes
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Đáng chú ý là...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... tỉ lệ thuận với...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Như dự đoán,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Số liệu chỉ ra rằng...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
आकड़ों के अनुसार
Theo như số liệu cho thấy,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
आकड़ों के अनुसार
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats