Allemand | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Amint látható ....
Wie ... zeigt, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az adatok alapján ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az ábrákon látható, hogy ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... korreliert positiv mit... .
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Ahogy várható volt ....
Wie prognostiziert, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A statisztikák szerint ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisztikai szempontból ...
Rein statistisch gesehen,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats