Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Amint látható ....
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az adatok alapján ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az ábrákon látható, hogy ...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Ahogy várható volt ....
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A statisztikák szerint ...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisztikai szempontból ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats