Roumain | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Din faptul că...reiese...
Utilisé pour décrire des données brutes
Amint látható ....
După cum putem observa din...,....
Utilisé pour décrire des données brutes
Az adatok alapján ...
Datele par să sugereze faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Az ábrákon látható, hogy ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...a fost corelat pozitiv cu...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Ahogy várható volt ....
După cum am anticipat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A statisztikák szerint ...
Conform statisticilor...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisztikai szempontból ...
Din punct de vedere statistic...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats