Roumain | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Utilisé pour décrire des données brutes
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Utilisé pour décrire des données brutes
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats