Turc | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Dall'osservazione dei dati si registra...
...'den görülebileceği üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Come si può osservare da...., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
I dati sembrano suggerire che...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Utilisé pour décrire des données brutes
I grafici rivelano che...
Sayılar gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dal grafico si rende evidente che...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Alcuni dati degni di nota sono...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... è direttamente proporzionale a...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Come già annunciato...
Tahmin edildiği üzere ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

La statistica mostra che...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Secondo quanto emerge dalla statistica...
İstatistiklere göre ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Parlando in termini statistici...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats