Danois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Utilisé pour décrire des données brutes
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Utilisé pour décrire des données brutes
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Utilisé pour décrire des données brutes
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utilisé pour décrire des données brutes
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats