Roumain | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Din faptul că...reiese...
Utilisé pour décrire des données brutes
・・・・に見られるように、・・・・
După cum putem observa din...,....
Utilisé pour décrire des données brutes
このデータはおそらく・・・・を示している。
Datele par să sugereze faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes
・・・・という注目すべき結果になった。
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...a fost corelat pozitiv cu...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
予想通り、・・・・
După cum am anticipat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

・・・・ということをこの統計は示している。
Statisticile demonstrează faptul că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計によると、・・・・
Conform statisticilor...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計的に見て、・・・・
Din punct de vedere statistic...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats