Arabe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
كما هو متقّع، ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
من الناحية الإحصائيّة
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats