Espéranto | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...estis pozitive korelaciita kun...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Kiel antaŭdiris,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
La statistikoj montras, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
Laŭ la statistiko...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Statistike parolante...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats