Hongrois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Amint látható ....
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Az adatok alapján ...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Ahogy várható volt ....
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
A statisztikák szerint ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Statisztikai szempontból ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats