Japonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
予想通り、・・・・
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
統計によると、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
統計的に見て、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats