Thaïlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
ตามสถิติ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
พูดอย่างสถิติ
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats