Arabe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
كما هو متقّع، ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
وفقاً للإحصائيّات...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
من الناحية الإحصائيّة
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats