Japonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
・・・・に見られるように、・・・・
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
・・・・という注目すべき結果になった。
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
予想通り、・・・・
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
・・・・ということをこの統計は示している。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
統計によると、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
統計的に見て、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats