Turc | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
...'den görülebileceği üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
Sayılar gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Tahmin edildiği üzere ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
İstatistiklere göre ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats