Arabe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Din faptul că...reiese...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
După cum putem observa din...,....
كما يبدو جليًّا من...، ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Datele par să sugereze faptul că...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Utilisé pour décrire des données brutes
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...a fost corelat pozitiv cu...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
După cum am anticipat,...
كما هو متقّع، ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statisticile demonstrează faptul că...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Conform statisticilor...
وفقاً للإحصائيّات...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Din punct de vedere statistic...
من الناحية الإحصائيّة
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats