Espéranto | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Din faptul că...reiese...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Utilisé pour décrire des données brutes
După cum putem observa din...,....
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Datele par să sugereze faptul că...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...a fost corelat pozitiv cu...
...estis pozitive korelaciita kun...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
După cum am anticipat,...
Kiel antaŭdiris,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistikoj montras, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Conform statisticilor...
Laŭ la statistiko...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Din punct de vedere statistic...
Statistike parolante...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats