Portugais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Din faptul că...reiese...
Pode ser visto de/do/da...que...
Utilisé pour décrire des données brutes
După cum putem observa din...,....
Como pode ser observado em/no/na...
Utilisé pour décrire des données brutes
Datele par să sugereze faptul că...
Os dados sugerem que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
A figura revela que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alguns números significativos foram...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...a fost corelat pozitiv cu...
...foi positivamente correlacionado com...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
După cum am anticipat,...
Como previsto,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statisticile demonstrează faptul că...
As estatísticas mostram que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Conform statisticilor...
De acordo com as estatísticas...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Din punct de vedere statistic...
Estatisticamente falando...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats