Turc | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Din faptul că...reiese...
...'den görülebileceği üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
După cum putem observa din...,....
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Datele par să sugereze faptul că...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Utilisé pour décrire des données brutes
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Sayılar gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...a fost corelat pozitiv cu...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
După cum am anticipat,...
Tahmin edildiği üzere ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statisticile demonstrează faptul că...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Conform statisticilor...
İstatistiklere göre ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Din punct de vedere statistic...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats