Danois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det kan ses ud fra... at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Как можно заметить, исходя из..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Цифровые данные обнаруживают, что...
Figurerne afslører at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... хорошо сочеталось с ...
... var absolut korreleret med...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Как мы и предполагали...
Som forudset,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Статистика показывает, что...
Statistikkerne viser at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Согласно статистике...
I følge statistikkerne...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Статистиически...
Statistisk set...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats