Arabe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
كما هو متقّع، ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
من الناحية الإحصائيّة
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats