Thaïlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
ตามสถิติ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
พูดอย่างสถิติ
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats