Grec | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
Στατιστικά μιλώντας...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats