Hindi | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
... से पता चलता है कि...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
आकड़ों के अनुसार
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
आकड़ों के अनुसार
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats