Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ตามสถิติ...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
พูดอย่างสถิติ
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats